TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/01/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 12/01/2019 với nội dung: Đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết; Quảng Nam kiểm soát dịch lở mồm long móng...