TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/3/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 12/3/2019 với những nội dung đáng chú ý: Tái diễn khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu; Hôm nay bắt đầu giám sát 11 trạm BOT...