TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/4/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 12/4/2019 với nội dung chính: Cháy lớn ở Hà Nội; Mở đường bay Chiang Mai (Thái Lan) - Đà Nẵng;...