TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 12/6 với nội dung đáng chú ý: Tổng kiểm tra các cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc; Hà Tĩnh thiếu nước sinh hoạt của mùa nắng nóng;...