TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 12/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 12/7/2019 với nội dung chính: Khô hạn và nguy cơ mất mùa, cháy rừng; Bàn giao 32 ngư dân Trung Quốc gặp nạn;...