TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 13/02/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 13/02 với nội dung đáng chú ý: Bão Sanba đang hướng vào biển Đông; Đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiền mặt dịp Tết...