TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 13/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 13/5/2019 với nội dung chính: Kiểm tra bài thi điểm cao để chống gian lận điểm; Bất cập các bãi khai thác cát sạn ở Quảng Trị;...