TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 13/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 13/8/2019 với nội dung: Vỡ đê bao quanh điền tại Đăk Lăk; Các bệnh viện không được tận thu tiền dịch vụ...