TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 14/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 14/11/2019 với những nội dung đáng chú ý: Cảnh báo đầu tư vào công ty tài chính công nghệ ERG; Ngư dân không vi phạm vùng khai thác hải sản...