TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 14/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 14/5/2019 với nội dung: Kiến nghị điều chỉnh dự án xử lý nước thải Sơn Trà; Cảnh báo thời tiết nắng nóng...