TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 14/6/2018

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 14/6/2018 với những nội dung đáng chú ý: Tối nay khai mạc World Cup 2018; Hôm nay là ngày tôn vinh người hiến máu...