TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 14/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 14/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới; Tàu dịch vụ nằm bờ, hậu cần nghề cá gặp khó...