TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 15/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 15/6/2019 với nội dung chính: NGuy cơ bùng phát do giấu dịch tả lợn; Sôi nổi các hoạt động văn hóa du lịch biển đảo;...