TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 16/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 16/11/2019 với nội dung: Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế họp bất thường; TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng ứ đọng rác thải sinh hoạt...