TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 16/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 16/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Lật thuyền tại Khánh Hòa, 3 người chết; Vietjet Air hoãn, hủy hàng loạt chuyến bay...