TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 16/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 16/7/2019 với nội dung: Đẩy nhanh triển khai thu phí tự động không dừng; Nhà máy rác thải Nghĩa Kỳ khó vận hành đúng tiến độ...