TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 17/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 17/6/2019 với nội dung: Taxi công nghệ vẫn phải gắn hộp đèn nhận dạng; Hiểm nguy từ những cây cầu treo xuống cấp...