TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 18/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 18/11/2019 với những nội dung đáng chú ý: Bình Định thu hồi QĐ cho thuê đất dự án Đầm Thị Nại; Khánh Hòa: Gia tăng nợ cho vay đóng tàu NĐ 67...