TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 18/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 18/5/2019 với nội dung chính: Xuất hiện thêm các ổ dịch tả lợn châu Phi; Nắng gay gắt tại miền Trung;...