TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 18/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 18/6 với nội dung đáng chú ý: Quảng Ngãi khánh thành cầu Thạch Bích; Nguy cơ tiểm ẩn đối với lao động tự do;...