TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 18/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 18/7/2019 với nội dung: Hạn hán kỷ lục tại Bình Định; Tiền điện tử có thể đảo lộn hệ thống tài chính toàn cầu...