TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 18/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 18/8/2019 với những nội dung chính đáng chú ý: Theo dõi, nghiên cứu đàn lợn hết dịch tả nhờ ăn hèm rượu; Xe máy độ chế - hiểm họa tai nạn giao thông...