TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 19/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 19/5/2019 với nội dung: Cảnh báo nguy cơ cháy rừng do nắng nóng; 600 triệu dân Ấn Độ thiếu nước sinh hoạt...