TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 19/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 19/7/2019 với nội dung chính: Hải Quân điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển; Tăng cường phòng chống sâu keo mùa thu;...