TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 19/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 19/8/2019 với nội dung chính: Dấu ấn cách mạng tháng 8 qua hiện vật lịch sử; Thách thức dân số già và biến đổi khí hậu tại Singgapore;...