TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 20/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 20/7 với nội dung chính: Cháy rừng trong đêm tại Đà Nẵng; Vận hành điều tiết nước thủy điện để chống hạn hạ du;...