TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 20/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 20/8/2019 với nội dung: Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung; Mỹ cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Hong Kong...