TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 21/10/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 21/10/2019 với nội dung: Sạt lở tại Nha Trang đường sắt Bắc Nam tê liệt; Ô nhiễm môi trường từ kinh doanh phế liệu...