TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 21/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 21/7/2019 với những nội dung đáng chú ý: Tai nạn nghiêm trọng trên đường tránh Nam Hải Vân; Dư luận quốc tế lo ngại căng thẳng tại vùng vịnh...