TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 22/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 22/6/2019 với nội dung chính: Các tỉnh Trung Bộ chống hạn cứu lúa; Du lịch cải thiện đời sống người dân vùng biển;...