TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 22/7/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 22/7/2019 với nội dung chính: Quảng Ngãi điều chỉnh phương tiện giao thông công cộng; Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển;...