TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 22/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 22/8/2019 với nội dung: Nhà máy đường thiếu hụt nguyên liệu mía; Bất cập dự án xử lý nước thải bãi rác Khánh Sơn, Đà Nẵng...