TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 23/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 23/6 với nội dung đáng chú ý: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê phán phát biểu của Thủ tướng Singapore; Bức tử rừng thông để lấy đất trồng keo;...