TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 23/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 23/8/2019 với nội dung chính: Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh; Nguy cơ sạt lở, lũ quét từ các khu dân cư ven núi;...