TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 24/6/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 24/6/2019 với những nội dung đáng chú ý: Hàng nghìn ha lúa và cây công nghiệp bị cháy nắng; Hôm nay thí sinh làm thủ tục dự thi THPT...