TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 24/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 24/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Quảng Trị xâm nhập mặn nghiêm trọng; Công viên bỏ hoang gây lãng phí...