TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 25/8/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 25/8/2019 với nội dung chính: Trường học vùng biên chuẩn bị năm học mới; Khai mạc hội nghị thượng đỉnh G7;...