TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 26/5/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 ngày 26/5/2019 với nội dung chính: Khai thác cát trái phép vùng giáp ranh; Nông dân gặp khó khăn vì nắng hạn;...