TV& VIDEO

Bản tin 11h30 VTV8 - 29/11/2019

  • Bản tin 11h30 VTV8 - 29/11/2019 với nội dung: Bảo hiểm tàu cá vẫn thực hiện theo nghị định 67; Lễ cầu siêu các nạn nhân thiệt mạng do thiên tai...