TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/11/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/11/2016 với nội dung đáng chú ý: Tình hình ngập lụt tại phía Bắc Quảng Ninh; Tin lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.