TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/3/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Khuyến cáo đối với du khách tham gia du lịch mạo hiểm; Hà Tĩnh: Lợn hỗ trợ cho người nghèo chết hàng loạt; Ngày đầu thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế...