TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/4/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Cứu ngư dân Đà Nẵng bị nạn tại Hoàng Sa; Hà Tĩnh miễn thủy lợi phí cho hơn 1473000 ha diện tích sản xuất nông nghiệp; Gần 5.000 trẻ em Đức 'bỗng dưng' mất tích...