TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/6/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/6/2016 có những nội dung chính: Thư viện miễn phí cho trẻ em nông thôn; Quảng Trị bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em tống tiền; Hơn 800 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm tại Quảng Nam...