TV& VIDEO

Bản tin 16h - 01/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 01/9/2016 với những nội dung chính sau: Kết nối cung cầu hàng hóa Phú Yên - Lâm Đồng; Thông tin về nạn thao túng thanh long Bình Thuận...