TV& VIDEO

Bản tin 16h - 02/01/2016

  • Bản tin 16h ngày 02/01/2016 có những nội dung chính: Xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 1; Lâm Đồng bắt giam đối tượng phá rừng; Sản phẩm du lịch đặc trưng - áo dài Huế...