TV& VIDEO

Bản tin 16h - 02/08/2016

  • Bản tin 16h ngày 02/8/2016 có một số nội dung chính sau:Sẽ tiêu hủy số cá nhiễm độc ở Hà Tĩnh; Ninh Thuận cho phép tàu đáy kính hoạt động trở lại...