TV& VIDEO

Bản tin 16h - 03/4/2016

  • Bản tin 16h ngày 03/4 với các nội dung đáng chú ý: Thói quen nguy hại của việc vứt bỏ bao bì thuốc BVTV; Tai nạn liên hoàn nghiêm trọng tại Trung Quốc.