TV& VIDEO

Bản tin 16h - 03/7/2016

  • Bản tin 16h ngày 03/7/2016 có những nội dung chính: Gần 6.000 thí sinh bỏ thi môn Địa lý; Lai dắt tàu cá Đà Nẵng gặp nạn vào bờ; Cách chức Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng...