TV& VIDEO

Bản tin 16h - 03/9/2016

  • Bản tin 16h ngày 03/9 với nội dung đáng chú ý: Áp thuế chống bán phá giá với thép mạ Trung Quốc; Lâm Đồng xã hội hóa xây dựng nhà vệ sinh công cộng.