TV& VIDEO

Bản tin 16h - 04/8/2016

  • Bản tin 16h ngày 04/8/2016 với những nội dung chính sau: Phát hiện mã độc Trung Quốc trong các website Việt Nam; Sập nhà 4 tầng 43 Cửa Bắc Hà Nội...